Om NAV Internasjonalt

 

Alle i Norge er medlem av folketrygden.


Medlemskap opphører om du er ute av Norge i mere enn 6 mnd.  pr. år (6 mnd. i en 12 mnd. periode). Perioden ute av Norge kan bestå av flere opphold ute.


Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. 

Mere info om dette her.


Generelt: 

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Du får slikt medlemskap hvis du har minst 30 års samlet medlemskap i trygden etter fylte 16 år, hvorav minst 10 år umiddelbart før du søker.

Selv om du ikke fyller disse vilkårene, kan du etter en særskilt vurdering likevel bli medlem hvis du har hatt medlemskap i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.


Du kan når som helst gå tilbake til vanlig medlemskap i Folketrygden. 

Om du er klar over at dine reise ligger i grenseland for når ditt medlemskap opphører, så skaff deg mere informasjon. Rådet om å tegne en reiseforsikring i tillegg til medlemskap i Folketrygden, gjelder også her.


Et frivillig medlemskap i folketrygden, gir dekning av lege behandling, medisiner eller opphold på sykehus i utlandet eller i Norge. 

Egne satser gjelder.

Tap av medlemskap i Folketrygden, får ikke konsekvenser for din pensjon.


Premien for medlemskapet er ved kildeskatt til Norge:

Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen. 


Pensjonister bosatt innenfor EØS:

Skatteforhold/avgiftssats:

Egne regler gjelder.


Dette betales via skattetrekket ditt. Premien kan være lik, eller ligge noen hundre kroner over, det du betaler pr. måned som vanlig medlem.

Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info