Oppholdstillatelse i Tyrkia

 

Tyrkiske immigrasjonsmyndigheter, “Directorate General of Migration Management” (DGMM) tok i bruk en elektronisk løsning for å søke om oppholdstillatelse i Tyrkia fra og med den 18.05.2015. Slik ambassaden er blitt forklart vil dette nå bli den eneste måten å søke, ved å starte prosessen på internett, og fullføre ved personlig oppmøte på et av de regionale kontorene til DGMM.


Det er mulig å søke om 4 typer oppholdstillatelse i Tyrkia på denne portalen, disse er:

- Langtidsoppholdstillatelse

- Kortidsoppholdstillatelse

- Familieoppholdstillatelse

- Oppholdstillatelse for studenter

Følgende steg må følges for å få oppholdstillatelse via Göc-net:


1. -Besøk siden www.goc.gov.tr


2. -Klikk deg inn på E-ikamet


3. -Fylle ut søknadsskjema


4. -Velge en dato for å besøke det lokale immigrasjonskontoret (i Aslanbucak)


5. -Samle all nødvendig dokumentasjon som kreves ( som du finner her). 

6. -Besøke det lokale immigrasjonskontoret på den valgte datoen i steg 4.


7. -Søknaden blir behandlet av en saksbehandler på det lokale kontoret. Dersom søknaden blir innvilget blir søkeren gitt et papirbevis. Senere vil søkeren motta oppholdstillatelse kortet i posten.


Du finner også en "guide" på nettstedet deres som du finner her.

Det er viktig å bemerke seg at dette gjelder for utlendinger som ønsker å bo i Tyrkia lengre enn 90 dager. Alle utlendinger er forpliktet til å søke via det sentraliserte søknadssystemet dersom oppholdet i Tyrkia skal overstige 90 dager.

 

Søke for første gang

For førstegangssøker betyr det at man ankommer Tyrkia på vanlig turistvisum, og deretter starter prosessen med å få levert en e-søknad om oppholdstillatelse som beskrevet ovenfor. Man må påbegynne denne prosessen i løpet av de første 30 dagene av turistvisumet, så det er en klar tidsfrist for at man kan være for sent ute med å søke om oppholdstillatelse. Hvis man forsøker å starte prosessen med utfylling på nettet og bestille time like før utløp av turistvisum så er det stor sannsynlighet for at søknaden vil bli avvist av DGMM.

Det forventes at søkeren personlig møter opp på det lokale direktoratet for immigrasjon på den valgte datoen og tidspunktet. Ved manglende oppmøte vil søknaden automatisk bli avslått. Ved innvilgelse av videre opphold i Tyrkia vil oppholdstillatelsen være gjeldende fra den dato visumet utløper.

Ved søknad om endring av type oppholdstillatelse og/eller grunnlag for opphold er det nødvendig at dette legges inn i e-residens systemet FØR den gyldige oppholdstillatelsen utløper.

Dersom søkeren mangler dokumentasjon for å få søknaden behandlet vil det gis 30 dager til å samle den etterspurte dokumentasjonen. 30 dagers fristen vil løpe fra dagen søkeren er på det lokale immigrasjonskontoret.

Kort sagt er dette en 3-trinnsprosess:

1. Fylle ut nettsøknad

2. Samle nødvendig dokumentasjon

3. Besøke det lokale immigrasjonskontoret

Søke om forlengelse

Ved søknad om forlengelse må søkeren fylle ut forlengelsessøknaden på www.goc.gov.tr. Når dette er gjort må søkeren betale et søknadsgebyr og gebyr for oppholdskortet. Søkeren sender nødvendig dokumentasjon til immigrasjonskontoret med sertifisert postservice. Saksbehandleren vurderer forlengelsessøknaden og ved innvilgelse vil oppholdskortet bli sendt i posten.

Gebyrene som betales ved forlengelse vil avhenge av forlengelsens varighet, søkeren nasjonalitet og om søkerens ektefelle er tyrkisk borger eller ikke.

Kort fortalt er dette også en 3-trinnsprosess:

1. Fylle ut elektronisk skjema

2. Betale gebyr

3. Sende dokumentasjon via sertifisert postservice.

«Directorate General of Migration Management» (DGMM) er satt til å forvalte den nye utlendingsloven som regulerer innreise, opphold og utreise for ikke-tyrkiske borgere som besøker/bor i Tyrkia. Loven trådte i kraft i april 2014. Ambassaden vil tilføye at den nye loven er tuftet på mange forskjellige europeiske utlendingslover, også den norske. Den likner derfor den loven som møter tyrkere som søker om opphold bl.a. i Norge.

Ambassaden anbefaler alle som har planer om å opphold seg i Tyrkia over en periode om å lese den aktuelle loven.

All nødvendig informasjon ligger på hjemmesiden  til Directorate General of Migration Management. Siden oppdateres også løpende med ytterligere informasjon. På denne hjemmesiden finner du den nye loven på ti forskjellige språk (inkludert engelsk og tyrkisk), søknadsskjema, oversikt over nødvendige dokumenter som skal legges med søknaden (for de fleste nordmenn vil det være snakk om short-term residence permit applications), en side med svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) og et kontaktskjema hvor man kan sende spørsmål direkte til DGMM.

Om helseforsikring

Det er påkrevd å ha en helseforsikring som dekker den perioden som det søkes om opphold for. Dette skal dokumenteres. Det er fult mulig å benytte en privat helseforsikring, i stedet for den nasjonale, tyrkiske helseforsikringen gjennom SKG. Skal man benytte en privat forsikring er man selv ansvarlig for sjekke om forsikringen oppfyller kravet til DGMM. Når det gjelder de som har nådd en så høy alder at det ikke er enkelt/umulig å skaffe helseforsikring må man selv kontakte DGMM for å få avklart hva som må gjøres, ref. omtalt kontaktskjema under annet.

. Prisen var 288 Lire pr. mnd. i april 2015 Søkere som er over 60 år, får også tegnet den tyrkiske helseforsikringen.

Annen informasjon

Viktig å merke seg for de som bor bare deler av året i Tyrkia:

Hvis du oppholder deg mer enn 120 dager ute av Tyrkia i løpet av ett år (fra den dato som oppholdstillatelse begynner å gjelde) vil du risikere å miste oppholdstillatelsen. Hensikten med en tyrkisk oppholdstillatelse er at du skal oppholde deg i Tyrkia. Dette er helt likt regelen for utlendinger som oppholder seg i Norge.

All nødvendig informasjon ligger på hjemmesiden til Directorate General of Migration Management. Siden oppdateres også løpende med ytterligere informasjon. På denne hjemmesiden finner du den nye loven på ti forskjellige språk (inkludert engelsk og tyrkisk), søknadsskjema, oversikt over nødvendige dokumenter som skal legges med søknaden (for de fleste nordmenn vil det være snakk om short-term residence permit applications), en side med svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) og et kontaktskjema hvor man kan sende spørsmål direkte til DGMM.

Du kan nå få korttids oppholdstillatelse for 2 forskjellige perioder.
6 måneder. Du må da oppholde deg i Tyrkia i minst 4 av de månedene. De trenger ikke være sammenhengende.

12 måneder: Du må da oppholde deg i Tyrkia i minst 8 av de månedene. De trenger ikke være sammenhengende. Brudd på dette vil medføre avslag på senere søknader.  Avgiften for oppholdstillatelse for 12 mnd. var 1033 Lire. i 2014.

Vær oppmerksom på at opphold i Tyrkia i mere enn 6 mnd., i en periode på 12 mnd, normalt vil medføre tap av medlemskap i Folketrygden. Det innebærer at du selv må betale full pris ved behandling på sykehus eller av lege i Norge, og tap av retten til "Blå resepter".  Det er mulig å tegne frivillig medlemskap, men vær oppmerksom på kravet i forhold til alder som er der.

Alle avgifter knyttet til søknaden betales med kort når du søker. Når du sender inn søknaden elektronisk, vil du få tildelt/velger du tid for oppmøte ved distriktskontoret til immigrasjons myndighetene i Kemer. 

Legg ellers merke til følgende som står på deres nettside: 
"After the application form has been filled out, a residence permit application form that shows the application date, application time, application number as well as required documents is produced by the system. The foreigner is granted the right to legally reside in Turkey with this form until the appointment date. However, this document does not grant the foreigner the right to enter into and exit from the country".

På godt norsk så betyr det at du ikke kan forlate Tyrkia, mens din søknad om opphold er under behandling. Om det skjer, blir ikke søknaden ikke videre behandlet, og det må søkes på nytt.

Svar på søknad (hvis søknad er innvilget vil oppholdskort «ikamet» komme i posten) vil bli sendt ut med rekommandert post (PTT).
Det er derfor viktig at du selv fyller ut nøyaktig og korrekt adresse i Tyrkia (hvis du er usikker på adresse sjekk strømregning, vannregning eller internettregning) og at det oppgis et tyrkisk mobilnummer.
DGMM vil sende ut en SMS med sporingskode på den rekommanderte forsendelsen til deg slik at du kan følge forsendelsen på internett.

Du vil også få en referansekode som dokumentasjon på din forsendelse. Det har vært mye klager på at søkere ikke har mottatt svar/oppholdskort. Dette skyldes i de fleste tilfeller at postadressen har vært ufullstendig eller feil.

Har du alders eller uføre pensjon kan du bruke dette som dokumentasjon på økonomisk evne til livsopphold i Tyrkia.
Da gjør du følgende:
Kontakt NAV og be om en kort bekreftelse på engelsk, at du har alders eller uførepensjon, og hvor mye du får utbetalt i måneden.

Ta dette med deg til Kemer og oppsøk en notar (i husrekka like ved bussholdeplassen ved klokketårnet, står skilt med NOTAR på venstre sida av gata like nedafor Carrefour ) og spør om de kan kontakte en godkjent translatør for å oversette brevet fra NAV til tyrkisk. Når du får oversettelsen, så få den stemplet hos notaren (bekreftelse på riktig oversettelse).

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info