Om 2400 år gamle Phaselis i Kemer

 

Phaselis ble et viktig handelssted i middelhavsområdet, på grunn av sitt lokale strategiske beliggenhet.
Havnene, markedsplassene og sjømotiv på mynter fra Phaselis, indikerer at Phaselis ble et hovedsete for handel mellom Egypt, Syria, Hellas og andre middelhavs land. I oldtiden var det 3 naturlige havner rundt byen. En nord for byen, en mot nordøst, og en tredje mot den sørøstlige delen av halvøya.

Phaselis eksisterte i veldige omskiftende tider, og var underlagt mange forskjellige lover. Byen var blant annet underlagt Persia i år 5 f.kr. Senere lå den under myndigheten til Kong Pericle,
i nabobyen Limyra. Innbyggerne i Phaselis var imidlertid mer opptatt av handel, enn av politikk, og var tilsynelatende ikke så opptatt av hvem som styrte dem.

Et eksempel er Aleksander Den Store som marsjerte mot byen i år 333 f.kr. Da bestemte innbyggerne seg for ikke å yte noen motstand, og møtte Aleksander utenfor byen med en gullkrone. Han ble i Phaselis en tid, og etter hans død ble byen underlagt mange herskere.

Til midten av år 2 f.kr. tilhørte Phaselis den Lyriske føderasjonen. 

 Byen laget de typiske myntene til føderasjonen, og aksepterte dens styre. Men i år 43 f.kr ble Phaselis underlagt Romerriket. 


Under Romersk styre opplevde byen en utviklende periode med fred, utvikling og en utstrakt nybygging, som varte i 300 år. 

I år 129 besøkte den Romerske Keiseren Hadrian byen, og forårsaket en imponerende monumental kunst. Nye monument og statuer ble laget til minne om hans besøk. En del av hovedgaten fikk navn etter han.

 Phaselis ble en del av det Bysantinske riket i det 5te og 6te århundret, og ble innlemmet i rådet til Chalcedon i 451.  I år 7, opplevde Phaselis lange angrep av pirater og folk fra området utenfor middelhavsregionen, og fikk en kort tilbakegang.

Men Phaselis fikk en ny periode med fremgang igjen i det 8ende århundre, under Byzantinerne. Athene var byens gudinne. Gudinnen for krig og visdom.  
 Det ble sagt at i tempelet til Achilles, ble spydet vist frem.

 Filosofen Theodectes er blant de få berømte innbyggerne i Phaselis. Opramos og Rhodipolis donerte penger til gjenoppbyggingen av Phaselis, etter at byen ble skadet av et jordskjelv. 

 Det står igjen lite av de originale bygningene fra den Hellenistiske perioden.   Det meste av ruinene vi ser i dag, er fra den Romerske og Bysantinske perioden.  De ruinene ligger for det meste på venstre og høyre side av hovedgaten.


Som de fleste bygninger i Phaselis, ble teateret bygget av den lokale steinen, rikelig utsmykket med marmor som i offentlige og monumentale bygg. Teateret ble påbygget under Romertiden og den Bysantinske perioden, og ble betydelig ombygget til forsvarsformål. 

 Du kan se den eldste bymuren og restene av enten tempel eller en monumental grav, til høyre for svingen når du kommer til hovedinngangen til byen. Området bak den nordre havnen inneholder byens gravsted.


De mest imponerende ruinene som står igjen i dag, er restene av de Romerske aquaduktene. 

 Under den Hellenistiske perioden, hadde befolkningen gjentatte problemer med forsyningen av ferskvann. De besluttet derfor å lage pæreformede sisterner for å samle opp regnvann.