Om reiseforsikring

 

Å reise utenfor Norge uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. 


Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Det kan faktisk koste deg en million!


Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring 

– eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise.

En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse


Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

Dekker forsikringen det landet du skal reise til? 
Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?.
De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet 

gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser.

Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker. 


Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. 


Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd. 


Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info