UV indeks

 

Styrke UV-indeks Tid før mulig skade Beskyttelse. Solfaktor og tiltak
Lav 1 - 2 1 dag Ingen. Vær ute og nyt sola!
Moderat 3 - 5 1 - 2 timer < 15,
Klær, solhatt og solbriller. Ta pauser fra sola!
Sterk 6 - 7 0,5 - 1 time 15 - 30,
Klær, solhatt og solbriller.
Ta pauser fra solen mellom kl. 12-15
Svært sterk 8 - 10 15 - 30 minutter > 30,
Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller.
Ekstrem > 11 5 - 15 minutter > 50,
Unngå solen mellom kl. 12-15. Søk skygge. Klær, solhatt og solbriller absolutt nødvendig
.
Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.
UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra solen er. Høyere UV-indeks betyr sterkere stråling. Nær ekvator kan den komme opp i 15 og ekstreme nivåer opp mot 20 er registrert i høyfjellet nær ekvator. UV-indeks opp mot 9 er typisk for sommer i Spania og Tyrkia. 
Sommerstid i Norge ligger UV-indeksen ved klarvær mellom 4 og 6 i lavlandet, og 6 og 8 i høyfjellet, mens den i januar bare når opp mot 0,5. Lengst i nord kommer UV-indeksen opp mot 3 sommerstid. 
Nysnø i høyfjellet i Norge i begynnelsen av mai kan på grunn av refleksjonen gi like høy UV-intensitet som i lavlandet midtsommers. 

Sammenhengen mellom UV-indeks og risiko for solforbrenning. 

Sammenhengen mellom UV-indeks og risiko for solforbrenning er avhengig av hud type.
For vinterblek, ubeskyttet hud er risikoen for skader lav ved UV-indeks under 3, moderat mellom 
3 og 5, høy mellom
6 og 7, særlig høy mellom
8 og 10 og ekstrem for verdier over 11.
Om UV-indeksen er 3 eller mer og du har tenkt til å være ute i sola i lengre perioder kan du minske risikoen gjennom å beskytte deg med klær, solhatt og sol.